ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายวิชิต หาญทะเลบ้านเกาะปอลาออกจากราชการ 
2นายมาโนชญ์ สกุลศิริรุจิดาบ้านเขาเทียมป่าโรงเรียนบ้านคลองสุข สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
3นางสาวจิราภรณ์ กำธรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่โรงเรียนวัดควนไทร สพป.ตรัง เขต 2
4นายนราศักดิ์ ขุนทองวัดเกาะลันตาโรงเรียนบ้านบางหมาก สพป.ตรัง เขต 2
5นางประสม อาชวากรบ้านคลองใหญ่ลาออกจากราชการ 
6นายบัญชา ศุภศรีคลองท่อมมิตรภาพที่ ๑๖๐ลาออกจากราชการ